Marktonderzoek bij ondernemers en hun gasten

Redenen om met M2M onderzoek te doen

 • Inzicht in de Out-of-Home markt vanuit shopper, ondernemer en bedrijfskolom,

 • Alles in één hand, van de professional zelf, en

 • Als het ware een verlengstuk van de eigen organisatie.

Vanuit de kennis van Out-of-Home, van alle kanalen, van alle ketenspelers. En door rekening te houden met specifieke kenmerken van producten wordt de optimale marktonderzoekinsteek gekozen om de vraagstelling te kunnen beantwoorden. Ruim 25 jaar ervaring in food en Out-of-Home helpen om de uitkomsten te kunnen begrijpen, te kunnen interpreteren en te kunnen doorvertalen.

 

Onderzoekmethoden:

 1. Expert interviews

 2. Diepte interviews

 3. Ronde tafelgesprekken

 4. Online surveys

 5. Face to face of telefonische surveys

 6. Observaties – shoprouting

 7. Product evaluaties

 8. Customer safaris – training c.q. onderzoek

Zie hieronder de stappen voor het doorlopen van het marktonderzoekproject.

 

Contact More2Market:

Rien de Koning

Mobiel:        +31 (0)6 295 63 296
Email:          rien@more2market.nl
Website:      www.more2market.nl
Twitter:        @RiendeKoning   https://twitter.com/RiendeKoning
LinkedIn:     https://nl.linkedin.com/in/riendekoning