20 januari 2021

Out-of-Home shopper monitor 2017 t/m 2021

Vraag

Hoe is foodservice (of buitenshuisconsumptie en -bezoeken) in kaart te brengen en te monitoren? In relatie tot thuis.

En voor alle kanalen en producten naar doelgroep en geografie.

Achtergrond

Dit was de uitkomst van een klankbordgroep van 10 maatgevende partijen in Foodservice die @Foodclicks en More2Market bij elkaar hadden verzameld op het idee van de Out-of-Home shopper monitor voor te leggen.

Immers er waren zoveel monitoren vervallen en goede continu foodservice informatie ontbrak.

Voorbeelden van uitkomsten

Enerzijds van de ontwikkeling van de markt ten tijde van Corona en anderzijds de ontwikkeling van thuisbezorging (thuis eten van buitenshuis gebracht of afgehaald).

Methode

T/m 2021 is de Out-of-Home shopper monitor uitgevoerd. T/m 2019 door More2Market, en vanaf 2020 door Datlinq onder begeleiding van More2Market. Na overname van Datlinq door Roamler is de Out-of-Home shopper monitor gestopt.

Het onderzoek bestaat uit 2 delen

 

 

 

 

 

 

 

Rapportages

En kan rapporteren naar kanaal, product en doelgroep, zie bv. de volgende voorbeelden:

Structuren kanaal, formule, dranken en eten

Met de volgende onderliggende structuren:

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.