16 juni 2024

Marktinformatie bronnen in Foodservice in NL

 • In de laatste 5 jaar zijn de volgende aanbieders/onderzoeken in Foodservice gestopt: Top-100 Misset Horeca, Marketing4Results Caracter, OutofHome shopper monitor.
 • Op outletniveau zijn er alleen totaal omzetten van formules. Roamler/Datlinq verzamelt aantallen outlets en distributie van producten van een aantal productgroepen. Voor petrol is vanuit Nielsen en IRI retail scanning beschikbaar.
 • Er is geen overkoepelend groothandelsinformatie-instrument. Vooral Bidfood en Sligro verstrekken 1-op-1 aan leveranciers eigen informatie via business software.
 • FSIN rapporteert overkoepelend kanaalomzet per jaar.
 • CBS rapporteert omzetindex horeca naar kanalen en bestedingen consument.
 • C&T Company legt zich ten dele toe op Foodservice category management

More2Market maakt van deze bronnen één marktoverzicht

 • Van de aan de klant ter beschikking staande bronnen, m.n. op groothandels- en op outletniveau.
 • Van deze bronnen maakt M2M een voor de klant sluitend marktoverzicht van foodservice voor de productgroep van de klant.
 • Dit overzicht is een kubus naar de dimensies kanalen, formules, producten en leveranciers in de tijd.
 • Via een eigen door M2M ontwikkelde en beproefde systematiek: TheMarketCube.

TheMarketCube

Met één sleutel worden de stukjes van de puzzel aan elkaar gepast.

Wat is de sleutel?

 • Productspecifieke outletstructuur tot op het diepst mogelijke niveau
 • Elk stuk van de puzzel dient op een niveau binnen de hiërarchie te passen,
 • Dus niet elk stuk van de puzzel op het diepste hiërarchieniveau,
 • Maar wel op een onderdeel van de passende product specifieke outletstructuur,
 • En altijd gebaseerd op de extern c.q. intern beschikbare bronnen, en
 • Het gaat niet om nieuwe data, het gaat om het bruikbaar maken van bestaande data.

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.