Category management, training (on-the-job) en on-site support of interim

Welke samenwerking is met M2M?

  • Category management (training)

4-daagse category management training gebaseerd op de eigen werksituatie. Dus in company. Met bezoeken aan ketens en/of kanalen om observaties te doen en door met cijfers concrete cases te vullen.

  • Training (on-the-job)

Zowel op het vlak van business intelligence (ETL-processen, Tableau en Power BI) als op het gebied van category management, om opgebouwde kennis toepasbaar te maken in de dagelijkse praktijk.

  • On-site support en interim

Projecten kunnen vanwege vertrouwelijkheid of vanwege de noodzaak van BI, CatMan en/of OutofHome expertise ook in huis worden uitgevoerd. Zelfstandig of als onderdeel van een team. Bij voorkeur agile en in sprints.

N.B. geen category management zonder goede data, databases en dashboards geënt op de noodzakelijke inzichten. Door de juiste data te selecteren, te harmoniseren en te rapporteren in de daartoe geëigende business intelligence software.

 

Contact More2Market:

Rien de Koning

Mobiel:        +31 (0)6 295 63 296
Email:          rien@more2market.nl
Website:      www.more2market.nl
Twitter:        @RiendeKoning   https://twitter.com/RiendeKoning
LinkedIn:     https://nl.linkedin.com/in/riendekoning