11 april 2016

Category Management Opleiding Lekkerland

Verandering van organisatie en rollen

Gezien de omslag in organisatie van inkopers enerzijds en category managers anderzijds naar gecombineerde rollen heb ik in opdracht van Freek van Beek, directeur inkoop & category management Lekkerland, de gehele groep inkopers/category managers van 12 personen mogen opleiden en begeleiden naar de nieuwe rol van gecombineerd category manager en inkoper. Met alle hindernissen van dien zowel in kennis, processen en interne organisatie.

Niet gewoon maar een opleiding dus 🙂

Opzet training

Na 4 intensieve sessies in oktober en november 2015 is aan alle 12 deelnemers het certificaat Category Management in Foodservice uitgereikt.

 

 

Doelstelling van de opleiding:

Te komen tot een   doordachte uniforme aanpak van category management binnen de geherstructureerde afdeling inkoop en trade marketing. De category managers zijn verantwoordelijk voor hun eigen productcategorie en dienen een aanpak te ontwikkelen en uit te voeren, die vraaggericht de productcategorie versterkt in omzet en rendement. De training dient hier het fundament voor te leggen door een goed inzicht in methode, proces, begrippen en modellen bij te brengen, die kritisch door de category managers op de Lekkerland praktijk wordt getoetst en aan-/toegepast. Door rekening te houden met het spanningsveld intern tussen de afdelingen en extern met de klanten c.q. kanalen waar Lekkerland in opereert.

Uitkomst en invulling:

Het startpunt is het theoretisch kader (het category management schema en het category management proces) met als basis de organisatie en de rol van de category manager annex inkoper. Door in een praktijkdag de shopping trip, de customer journey en de decision tree zelf te observeren van je productgroep, is er in teamverband en in individueel verband het fundament gelegd onder het categorieplan en de categorie praktijktesten. Met als resultaat op de laatste dag, een opzet voor een eigen categorieplan en categorie praktijktest.

Het category management proces

Het category management schema

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.