10 juli 2020

Waarom het toerisme in 2020 uit de stad naar de regio verschuift

Op jaarbasis waren er in 2019 een 120 mln. overnachtingen door een 44 mln. gasten met een gezonde stijging van ruim boven de 5% per jaar. Een van de drijvende krachten achter de groei van horeca en foodservice. De nieuwe werkelijkheid roept een geheel ander beeld op, waarbij het aantal overnachtingen in Nederland zo maar zou kunnen halveren.

Een 60% komen uit Nederland zelf, een 34% uit Europa en een 6% uit de rest van de wereld.

No alt text provided for this image

Echter het aandeel van Nederland neemt met 20% toe van 53% in mrt/april 2019 vergeleken met een 72% mrt/april 2020. Europa zakt terug van een 40% naar een 24% en de rest van de wereld van 7% naar 4%.

De oorzaak ligt in de op korte termijn enorme daling van het toerisme van -78% in maart/april 2020 ten opzichte van 2019, en zelfs een daling van 94% in mei. Deze daling is groter voor Europa en de rest van de wereld dan voor Nederland zelf.

No alt text provided for this image

Overigens is dit niet heel anders per logiesvorm, hoewel Nederlanders wel een veel groter aandeel hebben in de overige verblijfsaccommodaties dan in de hotels. Echter de stijging in aandeel is vergelijkbaar over de logiesvormen. En dat Duitsers en Belgen vrijwel als enige buitenlanders ook gebruik van de overige verblijfsaccommodaties maakt op korte termijn geen verschil.

Het verschil zit hem veel duidelijker wel naar provincie. Want zoals in onderstaande kaarten van Nederland zichtbaar is gaat Europa vooral naar het westen van Nederland, naar de kust en naar Amsterdam, terwijl de rest van de wereld zeer sterk geconcentreerd zit in Noord-Holland, zeg maar Amsterdam.

No alt text provided for this image

Zo zien we dat Europa ook wel naar Noordoost Nederland gaat, maar dat door de daling in toerisme het aandeel van Nederlanders in deze gebieden, die al hoog was, tot boven de 90% stijgt.

Nederlanders zijn eerder geneigd zich te spreiden over geheel Nederland met ook zeker een aandeel in Noord- en Zuid-Holland, maar ook Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Friesland zijn populaire provincies.

Vanuit de veronderstelling dat meer Nederlanders in eigen land op vakantie gaan en minder buitenlanders voor Nederland zullen kiezen kunnen we spreken van een geheel andere soort van vakantiespreiding. Niet alleen in de tijd maar ook over de provincies, zodat m.n. hotspot Amsterdam minder bezoek zal ontvangen. En zo wordt de druk van het toerisme verlegd van m.n. stedelijk en west Nederland verlegd naar het oosten, zuiden en noorden.

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.