28 maart 2024

Omzet naar 3,5 mrd. of meer in 2022

In de onderstaande grafiek is de niet te stuiten groei van thuisbezorging weergegeven. Met groeipercentages tussen de +4% tot +58%, met nu een verwachte marktomvang van 3,5 mrd. Euro in consumentenbestedingen in 2022.