18 februari 2016

Nestlé Foodservice integraal in beeld

In Juni 2015 als één van de eerste opdrachten, meteen in de kern van mijn propositie een vraag van Nestlé kunnen beantwoorden. Best wel spannend om als startend ondernemer of liever gezegd zelfstandig professional een dergelijk grootschalig traject ter hand te nemen. Namelijk Nestlé wilde een totaalbeeld over al haar productgroepen in Foodservice. Om zo het belang per kanaal, van groothandels en producten te kunnen bepalen en op die manier binnen de strategie van 2016 keuzes te kunnen maken en een duidelijke productgroep overkoepelende richting in te kunnen slaan.

Dankzij het vertrouwen van het projectteam Erna Gerrits en Mariëlle Vissers werd mij dit mogelijk gemaakt.

En zo werd het product TheMarketCube geboren (zie ook de White paper TheMarketCube).

Via een unieke sleutel worden specifiek voor de exercitie geprepareerde databestanden gecombineerd zodanig dat tot op 6PC niveau, de positie van de productgroep kan worden bekeken. Maar dus ook de grootte van de productgroep (bv. voor koffie en binnen koffie voor espresso) binnen elk kanaal.  En ook de positie van de verschillende groothandels met koffie binnen elk van deze kanalen. Naar outlets, naar gebieden en naar formules. Alles in combinatie met elkaar omdat elke cel in de gecombineerde database tot op het diepste niveau wordt gevuld.

 

 

 

Zie bijgaande kaart van Nederland.

Op deze kaart is het volume van koude niet alcoholische dranken in kaart gebracht. Het leerzame van deze hittekaart is dat het volume zeker niet over NL gelijkelijk verdeeld is. Dus waarom delen we dan buitendiensten nog steeds vaak geografisch in, en niet op basis van potentie van marktgebieden.

Deze kaart is dus ook per kanaal, per product en per groothandel te maken.

Daardoor was het voor Nestlé mogelijk over alle productgroepen heen naar de belangrijkste kanalen en potentiële handelspartners (formules en groothandels) te kijken en hier keuzes te maken. En dit door alle intern beschikbare bronnen eenvoudigweg gestructureerd op te stapelen. TheMarketCube heeft als basis bestaande gegevens van het bedrijf zelf. Met als mogelijkheid te komen tot een lerende organisatie. Die naar de juiste informatie bij elk bezoek in de markt op zoek gaat, om TheMarketCube verder te verbeteren en te verfijnen. Maar zoals zoveel dingen: “je ziet het pas als je het begrijpt”.

Want wat is er inzichtelijker wanneer je niet in het algemeen te top-100 Horeca van Misset Horeca voor totaal Foodservice leest http://www.missethoreca.nl/horeca/nieuws/2015/5/ranglijst-horeca-top-100-2015-2-101199529, of de grossiersposities van het FSIN voor totaal Foodservice. Maar dat je deze posities gecombineerd ziet voor jouw productgroep. Hierbij de aandelen van groothandels in Foodservice cf. FSIN die mede als bron worden gebruikt in TheMarketCube:

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.