13 februari 2020

Kansen voor het koekje bij de koffie voor Van Oordt the Portion Company BV

Vraagstelling

Hoeveel koekjes worden er Out-of-Home geserveerd? En binnen welke kanalen? Is er ruimte voor een betaalde koekjespropositie en waar?

Achtergrond

Vanuit een nieuwe propositie die Van Oordt wat betreft feasibility wilde checken is gevraagd om de potentie voor deze propositie door te rekenen en de mogelijkheden ervan kwantitatief en kwalitatief te bepalen. In samenwerking met Eric Vetjens is deze feasibility check uitgevoerd.

Methode

Vanuit de Out-of-Home Shopper monitor worden alle koffie- en theeconsumpties buitenshuis geïnventariseerd.

Ook wordt door de consument aangegeven of hier iets bij gegeten wordt en wat dan, bv. koek of taart, cake, of een broodje of iets anders.

Hieruit is een eerste berekening per kanaal gemaakt, dat tegen externe cijfers van het aantal kopjes koffie is aangehouden. Vanuit de kennis van de markt is goeddeels bekend welke invulling in welk kanaal aan het koekje bij de koffie wordt gegeven. De meest interessante kanalen zijn op deze manier geïdentificeerd gegeven moment, doelgroep en aantal kopjes koffie. En zo is een mogelijk aantal betaalde koekjes bij de koffie en thee berekend. Door de situatie per kanaal en per key account mee te nemen konden de kansen ook kwalitatief worden ingevuld.

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.