28 maart 2024

De marktgrootte van schoonmaakmiddelen voor Ecolab

Voor Ecolab was er als startpunt voor een nieuwe strategie markttransparantie nodig.

Intern waren er veel bronnen beschikbaar maar er waren geen resources en geen knowhow om snel tot een juiste aanpak te komen.

Na toelichting van de aanpak van TheMarketCube en de aanscherping naar de productcategorie schoonmaakmiddelen de go gegeven om gezamenlijk het traject te starten.

Ten eerste door de bronnen te inventariseren, van FSIN tot de eigen Sales Force systemen, de beschikbare groothandelsinformatie, eigen klantgegevens, externe bronnen en de expertise in de eigen organisatie.

Vervolgens wordt de structuur bepaald naar kanalen en productsegmenten a.h.v. de mogelijkheden in de databronnen.

Waarbij vervolgens in Excel een testmodel wordt gebouwd die na akkoord op overzichten en inhoud van de cijfers naar Power BI is omgezet. Makkelijker hanteerbaar, en Power BI werd al binnen Ecolab gebruikt.

 

Processtappen

De bovengenoemde processtappen kunnen als volgt worden weergegeven:

 

Opmerkingen:

 • Het begint met specificeren welke output/informatie er nodig is.
 • De keuze in welke tool het gebouwd wordt: Excel, Power BI of Tableau
 • En eerst concept of eenmalig om dan rapportagefrequentie evt. af te spreken

 

Mogelijke elementen

De bronnen die gebruikt kunnen worden in TheMarketCube staan hieronder in het overzicht.

 

Resultaat

Na het 1e concept is besloten om de schoonmaakbranche apart in kaart te brengen, is de marktprognose voor 2020 en 2021 in cijfers toegevoegd en heeft een extra verificatie plaats gevonden aan de hand van groothandelscijfers.

De volgende punten zijn gerealiseerd:

 • De grootte van de markt is in kaart naar kanalen en producten
 • Een bollengrafiek met omzet, omzetaandeel en groei om focuskanalen te bepalen
 • Bepalen van gaten in het assortiment. Waar kan de positie van Ecolab verbeterd worden?
 • In welke kanalen zijn welke grote vissen als 1e te benaderen

Na de oplevering van deze resultaten is besloten hetzelfde project ook voor Polen uit te voeren.

 

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.

 • Mobiel: +31 (0)6 295 63 296
 • Email: rien@more2market.nl
 • Website: more2market.nl
 • Twitter: @RiendeKoning   https://twitter.com/RiendeKoning
 • LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/riendekoning