02 maart 2022

Omzet 2022 Horeca weer op of boven niveau 2019

In de vergelijking van de cijfers en de berekeningen tussen CBS, FSIN en Sligro komt één beeld duidelijk naar voren. 2022 komt op het niveau van 2019. Hierin zijn de consequenties van de oorlog in Oekraïne niet meegenomen, en wel alles wat nu mag met Corona, waarbij ook de festivals van de zomer weer volledig in beeld komen.

Grote verschillen tussen sectoren

Wel zijn er verschillen tussen de verschillende sectoren. Waar het hier gaat om horeca incl. fastservice cf. de kwartaalupdates van het CBS. Deze kwartaalupdates zijn herrekend naar 2022 door daar de lockdown-effecten uit te halen (nog zonder de inflatie hierin door te rekenen).

Bron: berekeningen More2Market o.b.v. horeca kwartaalcijfers CBS met basis FSIN/Sligro.

Thuisbezorging verzacht achterblijven horeca-omzet

Nu lijkt het op het oog weer goed te gaan met een herstel voor alle foodservice sectoren met uitzondering van de drankensector. Echter voor eten (restaurants en fastservice) worden de cijfers versluierd door de ontwikkeling van thuisbezorging.

Want van het herstel van ruim 5 mrd. Euro is 1,5 mrd. afkomstig uit de groei van thuisbezorging van 2 mrd. naar 3,5 mrd. wat van een aandeel van 15% is gegroeid naar een structureel aandeel van ruim 25% (binnen horeca incl. fastservice). Zonder thuisbezorging zou horeca incl. fastservice nog 10% onder het niveau van 2019 uitkomen.

Niet meegenomen in de berekeningen zijn:

  1. Inflatie
  2. Economische effecten vanwege de oorlog in de Oekraïne
  3. De krapte op de arbeidsmarkt
  4. Mogelijke sluitingsgolf horeca

Mogelijke effecten van de oorlog in de Oekraïne op de Nederlandse economie:

Bron: ABN-AMRO, https://www.ttm.nl/transport/hoe-raakt-het-rusland-oekraine-conflict-de-nederlandse-economie/144224/

“Het negatieve scenario waarin verdere escalatie van het Oekraïneconflict leidt tot het stopzetten van gasleveringen aan Europa zullen de negatieve economische gevolgen groter maken. Een eerste inschatting op basis van dit negatieve scenario levert een stijging van de Nederlandse CPI-inflatie van ongeveer 1,5 procentpunt op in 2022 bovenop ons huidige basisscenario (3,7 procent). Dit cijfer is gebaseerd op de gevolgen van dit scenario voor de energieprijzen.

In het negatieve scenario dragen de verschillende kanalen ook bij aan een flink lagere bbp-groei. Een hogere inflatie betekent immers verder terugvallende koopkracht en daardoor een afzwakking van de private consumptie- en bbp-groei. Net als Nederlandse consumenten worden ook Europese huishoudens geconfronteerd met deze prijsdruk. Een afname van de vraag in het buitenland heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoer. En zoals hierboven beschreven zet de onzekerheid als gevolg van het conflict ook een rem op de investeringen. Op basis van de aannames gedaan in dit negatieve scenario kan de groei eind 2023 ruim twee procentpunten lager uitvallen in vergelijking met ons basisscenario (2022 3,1 procent en 2023 1,9 procent).”

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.