13 juni 2019

McDonalds still outperforms fastservice; Domino’s Pizza strong runner-up.

McDonalds heeft in 2018 zijn koppositie in absolute zin verder verstevigd met een zeer sterke omzetgroei op jaarbasis (t.o.v. 2017) van +10%. Daarmee doet zij er nog een schepje bovenop ten opzichte van de gemiddelde groei van 7% over de afgelopen 5 jaar tot een omzet van 896 mln. Euro. McDonalds is nu ruim 700 mln. groter dan de nummer 2 in fastservice Domino’s Pizza, die met +17% nog harder groeit in omzet, maar op respectabele afstand in absolute zin.

% en absolute omzetgroei

Hieronder is de procentuele groei per jaar en de absolute groei in omzet over de afgelopen 5 jaar voor de top-12 weergegeven.

Met +24% over de afgelopen 5 jaar voor Domino’s, staat Domino’s bovenaan. Met 252 mln. meer omzet voor McDonald’s van 2013 naar 2018 is McDonalds in absolute omzetgroei de grootste met Domino’s met + 119 mln. op de 2e plaats.

De groei van FFC is vooral te danken aan het meetellen van Délifrance in de cijfers van 2018.

(N.B. voor FEBO en FFC is de 5 jaar omzetgroei een inschatting o.b.v. de beschikbare afgelopen 3 jaar).

Marktaandeel formules in fastservice

Per saldo resulteert dit in een versterking van de positie van formules binnen fastservice naar 61%, waar dit vorig jaar nog op een 57% lag. Vooral McDonald’s, Domino’s Pizza en KFC vallen op in marktaandeel groei over de afgelopen 10 jaar.

Met deze omzet groei is fastservice en zijn dus vooral de formules de trekker van de omzet in eten en drinken buitenshuis. Naast thuisbezorging en buitenlanders/toerisme (o.a. in aantal overnachtingen).

Groei op de lange termijn

Hieronder is dit zichtbaar in gemiddelde groei per jaar van 2008 t/m 2018 (over de afgelopen 10 jaar). Met ruim 7% groei per jaar ligt de groei van de top-12 formules een kleine 4% boven de gemiddelde groei van horeca.

Een groei die vooral gedreven is door de groei in aantal vestigingen en nauwelijks in omzet per vestiging, zoals uit onderstaande grafiek blijkt.

Dit beeld is echter niet hetzelfde voor alle formules.

Voor McDonald’s is het vooral de omzet per vestiging die groeit. Voor Domino’s Sparerib Express en Wagamama is het beide; een groei in vestigingen en in omzet per vestiging. Voor de meeste formules is het toch vooral een groei in vestigingen.

Het is duidelijk dat haar initiatieven McDonalds geen windeieren leggen, en dat uitbreiding van het aanbod naar meerdere momenten werkt, met de toevoeging van het ontbijtmoment en het koffiemoment, naast bestelzuilen, tableservice en thuisbezorging. Per vestiging komt dit gemiddeld uit op ruim 3,5 mln. Euro per jaar, ruim 1 mln. meer dan 10 jaar terug.

Domino’s is in staat op de golf van thuisbezorging zowel huidige vestigingen beter te laten presteren als goede nieuwe vestigingspunten te openen, die mee kunnen met de huidige vestigingen. Vooral ook in niet stedelijke woonomgevingen met relatief nog weinig thuisbezorging aanbod. Resultaat is een kleine 700.000 Euro per vestiging wat toch bijna 300.000 Euro hoger dan 10 jaar terug.

Wel is er sprake van een 2-deling in gemiddelde omzet. Enerzijds McDonald’s, Burger King, KFC en Wagamamma met een 2 mln. Euro omzet per vestiging of meer. En anderzijds de pizzaketens, de cafetaria’s of de broodjesformules, die eerder op het niveau van een 500.000 Euro omzet per vestiging per jaar opereren. Beide overigens ruimschoots boven de gemiddelde omzet van een foodservice en/of horeca outlet.

De opkomst van ketens niet in de Top-100 Horeca is binnen het bovenstaande geschetste beeld nog niet meegenomen. Zoals een Five Guys of Papa Johns, of een aantal meer of minder (hard) franchise georganiseerden zoals FHC met Foodmaster en Family, Anytime, Bufkes, Restaria, de Eetwinkel, Big Snack of Plaza om er maar een aantal te noemen. Hierdoor zal de positie van ketens en de organisatiegraad binnen fastservice eerder nog groter zijn en harder groeien dan al is aangegeven.

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.

Gebruikte bronnen zijn FSIN, totale markt foodservice, CBS, groei horecasectoren, en Top-100 Horeca. Berekeningen zijn uitgevoerd door More2Market – Rien de Koning.