Eten en drinken op het werk 2020-2025

Samen met AAFM 2 rondetafelgesprekken opgezet met experts uit de branche. Cateraars, opdrachtgevers, adviseurs, en leveranciers. Met deze 12 personen zijn 2 gesprekken gevoerd onder begeleiding van More2Market, met een duidelijke gespreksleidraad om uiteindelijk te komen tot de meest waarschijnlijke scenario's.

 

Om de whitepaper te downloaden

ga naar het einde van deze pagina.

 

Doelstelling:

Achterhalen waar het eten en drinken op het werk naar toe gaat. Hoe bedrijven en werknemers (in vaste, tijdelijke of flexibele dienst) hiertegenover staan, en of bedrijven hier een duidelijk beleid op hebben dat past binnen het overkoepelende bedrijfsbeleid en dat past bij de mensen die men in dienst wil krijgen, hebben en houden.

Dwingende noodzaak:

Want is er nog wel behoefte aan het bedrijfsrestaurant over 5 jaar?

Met alleen maar meer zelfstandig professionals, meer thuis werken en de supermarkt waar je het gewoon online voor elke locatie bestelt en thuis gebracht krijgt (Blog: Pieter van de Graaf, http://www.aa-fm.com/blog/5167/is-het-einde-van-het-bedrijfsrestaurant-nabij.html).

Of moet het zoals Google, verstrek het eten en drinken gratis, want dat is in het belang van de medewerker en daarmee ook van het (Blog: Bob Hutten, http://www.missethoreca.nl/catering/blog/2016/5/spongebob-101235344?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter).

Achtergrond:

Facilitymanagement waaronder het bedrijfsrestaurant daadwerkelijk in dienst stellen van een productieve en gelukkige medewerker. Niet alleen nu maar ook over 5 tot 10 jaar. Gezien de veranderingen die zich in de (werk)omgeving zullen gaan voltrekken.

En dat kan niet anders dan wanneer een organisatie een duidelijke richting heeft en geeft aan wat er moet gebeuren en wat de rol is van de medewerker in dit model.

Daarmee heeft de interne facility manager ook daadwerkelijk strategische richtlijnen om de facilities in te vullen.

En dat betekent dat de organisatie niet alleen de medewerker kan vragen om te veranderen, maar ook daadwerkelijk zelf zal moeten veranderen (vb. foodtrucks Hoogovens).

Publiciteit:

Zowel shops Out-of-Home als Foodclicks hebben op grond van de resultaten een publicatie verzorgd:

Infographic:

Concept – 2 richtingen      

 1. Zoals thuis: doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg. Het boterhammetje, beleg, melk en een kopje soep. Oftewel  tijdens de lunch “samen aan tafel”.
 2. Zoals buitenshuis naar binnen halen. Op diverse plekken in het gebouw, gedurende de hele dag, in een multifunctionele ruimte, en een marktconform assortiment (jong, internationaal).

Kosten in de keten

 1. Online en de supermarkt veranderen het perspectief op de prijs van de bedrijfslunch.
 2. Laagdrempelige horeca of convenience biedt lunchoplossingen op prijsniveau van catering.
 3. Prijsopbouw, faciliteiten en SLA in catering leiden tot gijzelen van de partners in de keten.
 4. Commerciële contracten hebben prijsopdrijvende werking met uithollen van kwaliteit, aanbod en beschikbaarheid.

Aantal en uren stabiel. Meer vrouw en flexibel.

 1. Aantal banen sinds 2009 stabiel op 10 mln. en het aantal werkzame personen op 9 mln.
 2. Sprong in aantal zelfstandigen sinds 2014, met + 300.000 naar 1,8 mln.
 3. Toename slashers (dubbele banen) van 3% in ‘95 naar een 10% in 2015
 4. Omslag werkgelegenheid in de zorg 2012
 5. (Bouw)nijverheid is sinds jaar en dag dalend
 6. Kleinere sectoren onderwijs, horeca en cultuur, sport en recreatie juist wel continue groei
 7. Gewerkte uren stabiel op 27,4 en % vrouwen +10% (vooral zorg, onderwijs en overheid) naar 47%
 8. 58% heeft een vaste baan, 20% flexibel, en 11% is ZZP en 7% zelfstandig - 2015

Bezetting en leegstand kantoren stabiel

Verborgen leegstand (de leegstaande gehuurde vierkante meters die niet actief aan de markt worden aangeboden) is een goede markt-indicator voor de toekomstige ontwikkeling van de kantorenmarkt. Pas als de verborgen leegstand structureel daalt naar 5% tot 8%, een percentage dat gezien kan worden als frictie leegstand, kan er sprake zijn van structureel herstel van de kantorenmarkt.

 1. Leegstand stabiel op 15%
 2. Verborgen leegstand stabiel op 10%
 3. Kantoorpersoneel stabiel op 2,3 mln.
 4. Huurprijs vrijwel constant op € 130,= per m2
 5. De krimp zit hem met name in overheid en zakelijke dienstverlening.
 6. In tegenstelling tot ICT en industrie, handel en transport.

Omzet groeit, door hoger bedrag per lunch

 1. 3,5 mln. personen komen op een werkdag naar het werk/kantoor
 2. Hiervan lunchen er gemiddeld een 1,9 mln. per dag = 56%
 3. En €2,84 per lunch (geheel en/of ten dele)
 4. In totaal is het aantal lunchers stabiel
 5. Wat meer lunchers met lunchvoorziening

Meer met uitbesteed bedrijfsrestaurant en minder in eigen beheer.

 • Redenen om niet te lunchen voor andere 50%:
 • 30% de eigen broodtrommel
 • 10% luncht thuis
 • 10% niet op kantoor
 • 10% werkt niet hele dagen
 • 10% heeft geen tijd of luncht op de werkplek
 • 5% gaat wandelen tijdens de lunch
 • 5% tot 10% vindt de lunch te duur

MEGATRENDS

 1. Aantal werkzame stabiel  vanuit huidige 9 mln.
 2. Het kantoor zal goeddeels rol behouden
 3. Geen reden waarom leegstand zal veranderen
 4. Het aantal kantoorbanen stabiel onder de 2,5 mln.
 5. Verschuiving naar zakelijke dienstverlening en ICT i.t.t. (bouw) nijverheid en overheid.
 6. De arbeidsverhoudingen van vaste naar flexibel
 7. Deze verandering zorgt nog steeds voor vraag naar werkplekken,
 8. Maar wel één die meer gaat om cohesie, en om het nieuwe werken te faciliteren.
 9. Werknemer binnen die arbeidsrelatie verandert:
  1. De jongere generatie
  2. Internationaler
 10. De houding ten opzichte van eten en drinken verandert:
  1. Streetfood, foodtrucks, grazing gedurende de gehele dag.
  2. Verantwoord, duurzaam, lokaal
  3. Gezond, good for you, gericht op een gezonde prestatie

MESOTRENDS

 1. De opdrachtgever bepaalt.
 2. De opdrachtgever stopt subsidie.
 3. Onder aan de streep is pakkie an cateraar.
 4. Tweedeling: in 500+ locaties en 500- locaties.
 5. Het bedrijfsrestaurant van 12 tot 2 achterhaald.
 6. Voor 500+ een ontmoe-tingsplek voor de hele dag met ditto aanbod
 7. De buitenwereld naar binnen in aanbod en in:
 8. Multi tenant en openstelling voor buiten.
 9. Cateraar onder dak  en nog meer op maat.
 10. Bundeling van alles wat facilitair is in één hand, zowel wat betreft facilitaire medewerker als wat betreft facilitaire aanbieder.
 11. Verantwoord ondernemen, zowel in aanbod (lokaal, duurzaam, gezond) als in mensen (medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt).

MICROTRENDS

Rollen in de keten

 1. Locatie: meer plekken met eten en drinken in multifunctionele ruimte.
 2. Opdrachtgever: minder gesubsidieerd, en meer voorzieningen over de hele dag
 3. Goederenstroom: meer online , meer supermarkt en  meer cost control.
 4. Dienstverlener: de all-in facilitair dienstverlener vs. de cateraar of vanuit de medewerker zelf?
 5. Weinig branding, weinig voor mee naar huis.

Goederenstroom specifiek:

 1. Van huis meegenomen: blijft zijn positie behouden.
 2. Online zal de rol van de lokale supermarkt verdringen, ter vervanging van de lunchvoorziening.
 3. Cateraar streeft naar het behoudt van regie.
 4. Prijstransparantie.
 5. Groothandel staat onder druk.
 6. Meer zelfstandig ondernemerschap, diversiteit op locatie.

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar:

Contact More2Market:

Rien de Koning

Mobiel:        +31 (0)6 295 63 296
Email:          rien@more2market.nl
Website:      www.more2market.nl
Twitter:        @RiendeKoning   https://twitter.com/RiendeKoning
LinkedIn:     http://nl.linkedin.com/in/riendekoning