14 februari 2021

Corona effect o.b.v. Out-of-Home shopper monitor

Rapportage Out-of-Home shopper monitor naar kanaal t/m Q4 2020

Onderstaand is de daling aangegeven ten tijde van Corona van 35% over alle kanalen heen. Die hoofdzakelijk is veroorzaakt door horeca.

FSIN en Rabobank voorspellingen

FSIN en de Rabobank kwamen tegelijkertijd met hun eigen projecties en/of cijfers om de ontwikkelingen aan te geven. Waarbij de daling van FSIN uitzonderlijk veel hoger lag dan de relatief lage inschatting van de Rabobank.

De 3 bronnen vergeleken

Als de 3 bronnen naast elkaar worden gezet, over hele jaren (incl. Q4, 2020) dan geeft de OoH shopper monitor de gulden middenweg aan. Juist binnen catering vallen de zeer lage cijfers van het FSIN op omdat in haar cijfers het midden- en kleinbedrijf minder/niet zijn vertegenwoordigt. En juist in het midden- en kleinbedrijf is de aanwezigheid op het werk relatief hoog.

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.