Afbeelding Thuisbezorging de stabiele factor in Out-of-Home

Thuisbezorging de stabiele factor in Out-of-Home

Bevindingen:

  1. Thuisbezorging de stabiele factor in Out-of-Home
  2. Omzet naar 3,5 mrd. of meer in 2022
  3. Marktaandeel naar 40% tot 50% van eten buitenshuis
  4. Marktaandeel in maaltijden thuis naar ruim 7%
  5. Platformen in positie verdubbeld
  6. Thuisbezorging wordt gedomineerd door de pure online spelers
  7. Samenvattend

Omzet naar 3,5 mrd. of meer in 2022

In de onderstaande grafiek is de niet te stuiten groei van thuisbezorging weergegeven. Met groeipercentages tussen de +4% tot +58%, met nu een verwachte marktomvang van 3,5 mrd. Euro in consumentenbestedingen in 2022.

 

Als we uitgaan van ABN AMRO groei indexen zoals gepubliceerd in hun eigen sectorrapportage op basis van betalingen door ABN AMRO rekening houders (zie https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/leisure/maaltijdbezorging-in-de-lift.html) dan komt de markt nog hoger uit. Namelijk op 3 mrd. in 2020, op 4 mrd. in 2021 en op ruim 4,5 mrd. in 2022. Dit laatste is zeer waarschijnlijk als we ook naar omzetten kijken zoals bv. gerapporteerd door Thuisbezorgd.nl (Just Eat Takeaway). De groei in 2022 is nu een inschatting gebaseerd op een projectie door het FSIN tot en met 2025. Dit is een bescheiden ontwikkeling zeker gezien het feit dat in relatief maatregelluwe Coronaperioden thuisbezorging in staat was om verder te stijgen zoals uit de indexen van de ABN AMRO en de shopper monitor van Datlinq blijkt.

 

Marktaandeel naar 40% tot 50% van eten buitenshuis

Van alle maaltijdbestedingen buitenshuis heeft thuisbezorging nu zelfs een 40% tot 50% van de bestedingen. D.w.z. van de omzet van restaurants en fastservice tezamen excl. catering, overige gemak en overige horeca.

 

 

Marktaandeel in maaltijden thuis naar ruim 7%

Volgens het Food Trend Rapport 2021 van Thuisbezorgd.nl is 69% van de bestellingen ’s avonds, 22% van de bestellingen met de lunch – ’s middags, en 6% van de bestellingen ’s nachts (Thuisbezorgd - Food Trend Rapport 2021 by Takeaway.com - Flipsnack). Met andere woorden de bestelling is in hoofdzaak voor de avondmaaltijd. En wellicht is het daarom reëler om de vergelijking te maken met de thuismaaltijd en de afhaalmaaltijd. Want dan vissen we al gauw in de vijver van een 15 mln. avondmaaltijden thuis.

Omdat ook de afhaalmaaltijden cf. ABN AMRO in 2020 en 2021 gestegen zijn, is de conclusie gerechtvaardigd dat het vooral de avondmaaltijd uit de supermarkt is die voor de thuisbezorgmaaltijd wordt ingewisseld.

 

Platformen in positie verdubbeld

Vooral de platformen hebben met hun online aanwezigheid en de positie van de APP op de mobieltjes de groei in de markt gepakt, en bekleden nu de dominante rol als tussenpersoon tussen restaurant en klant.

In deze grafiek is de thuisbezorgmarkt van FSIN gecombineerd met de jaarverslagen van Just Eat Takeaway en de cijfers van de shopper monitor Datlinq zoals gepubliceerd in @Foodclicks. Uit deze cijfers/berekeningen is af te lezen dat het aandeel van de bezorgplatforms in de afgelopen 5 jaar is gestegen van een 40% naar een 80%, vooral door de opkomst van Übereats en Deliveroo. Want ondanks de toetreding van deze 2 partijen is het marktaandeel van thuisbezorgd.nl nog iets gestegen.

Let wel dat indien de marktberekeningen cf. ABN AMRO worden gebruikt dan is het marktaandeel van thuisbezorgd.nl stabiel wat zich door vertaald in vooral een iets hoger aandeel van overige incl. eigen website.

Gemiddeld komt een restaurant uit op ruim een 200.000 Euro omzet uit thuisbezorging. Met toppers als Domino’s met 750.000 Euro en NYP met 600.000 Euro, waar de inhaalslag van McDonalds al zichtbaar is naar een 500.000 Euro per vestiging.

 

Thuisbezorging wordt gedomineerd door de pure online spelers

Hoewel de fysieke foodservice en fastfood restaurants wel een inhaalslag plegen blijft thuisbezorging een vak apart dat gedomineerd wordt door de pure online spelers zoals Domino’s en New York pizza. Er vindt echter wel daaronder een interessante verbreding plaats van meer dan pizza alleen met spelers zoals o.a. Spare Rib Express, De Beren, Taco Mundo, Sushi Point, Mr. Sushi en Johnny’s Burger.

Volgens thuisbezorgd.nl staat inmiddels de wokmaaltijd op 1, gevolgd door de pizza margherita, de kapsalon döner, de butter chicken en de poké bowl. Hierop blijft de traditionele snack en frites relatief op achter die met de chinees op 1 staat bij de afhaalmaaltijd volgens de shopper monitor van Datlinq.

In de onderstaande grafiek zijn de omzetten van de formules in totaal vergeleken met een extrapolatie naar de 2021 en 2022 cf. sectorontwikkelingen of cf. publicaties van de formules zelf. Hierin valt vooral op dat overig online (o.a. de bovengenoemde formules en dark kitchens) een sterke opmars maken.

 

Samenvattend

Thuisbezorging is een zekere factor in de sterk schommelende foodservicemarkt door Corona en wellicht de onzekerheid die ontstaat door de oorlog in de Oekraïne, de oplopende energieprijzen en de stijgende inflatie.

Immers het lijkt een plaats gevonden te hebben in de dagelijkse maaltijd thuis als vervanging voor zelf koken tegen prijzen die relatief dicht(er)bij de thuismaaltijd kunnen liggen.

 

Klik hier om het artikel te downloaden

https://www.more2market.nl/download/thuisbezorging-de-stabiele-factor-in-out-of-home

 

Afzender:

Van uw rekenaar in Foodservice, Rien de Koning.

 

Contact More2Market:

Rien de Koning

 

Mobiel:        +31 (0)6 295 63 296

Email:          rien@more2market.nl

Website:      www.more2market.nl

Twitter:        @RiendeKoning   https://twitter.com/RiendeKoning

LinkedIn:     http://nl.linkedin.com/in/riendekoning