Afbeelding Omzet horeca daalt met 0,3 procent in eerste kwartaal volgens CBS

Omzet horeca daalt met 0,3 procent in eerste kwartaal volgens CBS

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/22/omzet-horeca-daalt-met-0-3-procent-in-eerste-kwartaal

Het CBS lijkt omslagpunt in omzetontwikkeling horeca aan te geven

Het artikel van het CBS ademt een omslag in de horeca omzetontwikkeling o.a. door de druk op beschikbare arbeidskrachten. Deze daling is m.n. terug te vinden binnen logiesverstrekkers, waarbij seizoensgecorrigeerd er binnen hotels er sprake is van 1% daling en binnen overig logies (m.n. campings en bungalowparken) het zelfs oploopt tot -6,7% minder omzet dan het voorgaande kwartaal (vergeleken met het 4e kwartaal, 2018).

Ten opzichte van vorig jaar is groei horeca nog steeds hoog, namelijk +4,5%

Het beeld niet seizoensgecorrigeerd ten opzichte van hetzelfde kwartaal 1 jaar eerder (het 1e kwartaal 2018 vergeleken met het 1e kwartaal 2019) leidt al tot een aanmerkelijk positievere conclusie. Namelijk een groei van 4,5% voor Horeca totaal en toch ook nog een groei van 1% voor logiesverstrekkers en 3,5% voor hotels, wat betekent dat inderdaad in het 1e kwartaal 2019 campings en bungalowparken in omzet lager liggen ten opzichte van het 1e kwartaal vorig jaar.

Logiesverstrekkers alleen in 1e kwartaal minder groei

Echter slechts een 10% van het aantal overnachtingen van campings en bungalowparken wordt gerealiseerd in het 1e kwartaal en 70% tot 75% in het 2e en 3e kwartaal van het jaar, waarbij dit voor omzet vanwege de gemiddeld hogere seizoensprijzen nog sterker geldt.

Zie onderstaande grafiek met het aantal overnachtingen. De pieken liggen in het 2e en het 3e kwartaal voor de overnachtingen in verblijfsreactie, waar het hotel relatief stabieler is over de kwartalen heen.

Buitenlanders drijven groei logies en vooral van hotels

In beide sectoren, hotels/pensions en verblijfsrecreatie zit nog een lange en een korte termijngroei. En zijn het vooral de buitenlanders die de driver van deze groei zijn, het sterkst binnen hotels. Het aantal overnachtingen neemt dus toe.

Nederlanders overnachten steeds vaker buiten de deur maar minder op de camping

De Nederlander overnacht ook vaker buiten de deur, maar inderdaad per saldo minder op de camping (over de afgelopen jaren) en in het bungalowpark (met name het laatste jaar). Waardoor het aandeel van het hotel in de 70 mln. binnenlandse overnachtingen wel is toegenomen van een kleine 40% naar een kleine 45% met een daling voor de camping van 28% naar 22% (2012 t.o.v. 2018).

Weer 2018 veroorzaakt opleving van camping bij de Nederlander

Waarbij het positieve (korte termijn) effect voor campings vooral te maken heeft de enorm mooie zomer met veel zon en weinig neerslag in 2018 (en vice versa voor bungalowparken?!).

Veel te vroeg om een omslag in horeca aan te geven

Het is zeker te vroeg om op basis van juist het 1e kwartaal 2019, wat relatief vaak ook een rustig (het rustigste) kwartaal is, een omslag in de omzetontwikkeling in horeca aan te geven. Omdat het vooral de weerscomponenten zijn die voor verblijfsrecreatie juist in 2018 voor een belangrijk (incidenteel?!) positief effect voor de kampeerterreinen hebben gezorgd. De lange termijn groei voor de buitenshuismarkt komt m.n. uit thuisbezorging en buitenlands toerisme, die een stabiele positieve ontwikkeling laten zien (hoewel wellicht net iets minder dan de jaren ervoor). Het zijn namelijk deze factoren, die naast het buitenshuis eten en drinken van Nederlanders, de groei van de horeca bepalen. En inderdaad blijft de arbeidsmarkt een belangrijk aandachtspunt hierbinnen om de groei te kunnen realiseren.

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar:

Contact More2Market:

Rien de Koning

Mobiel:        +31 (0)6 295 63 296
Email:          rien@more2market.nl
Website:      www.more2market.nl
Twitter:        @RiendeKoning   https://twitter.com/RiendeKoning
LinkedIn:     http://nl.linkedin.com/in/riendekoning