Afbeelding Bezoeken Out-of-Home laten groei werk zien vanaf september 2022

Bezoeken Out-of-Home laten groei werk zien vanaf september 2022

Ontwikkeling aantal bezoeken

Absoluut aantal bezoeken op basis van Basis Google Mobility index

Op basis van Google Mobility zijn de bezoeken per week naar type in kaart. Google mobility geeft namelijk de index ten opzichte van januari 2020 (de laatste “normale” maand) van elke dag van de week nadien. Deze Google Mobility index is gecorrigeerd aan de hand van het maandgemiddelde in januari 2018 en 2019, waarbij het berekende absoluut aantal gecorrigeerde bezoeken in januari 2020 als uitgangspunt is genomen en hierop de Google Mobility index is toegepast. Zo kunnen het aantal absolute bezoeken naar type per week worden weergegeven.

 

Werk bezoeken hoger dan in 2021

Na de zomer ligt het aantal bezoeken aan retail/leisure (winkelen/vrije tijd) onder het niveau van 2021. Waarbij het jaar weliswaar goed uit de startblokken kwam, maar nu is voorzichtig te zien dat de vinger op de knip gaat. Supermarkten/apotheek blijven onverkort op hetzelfde hogere niveau liggen. Het bezoek aan het werk ligt duidelijk hoger dan vorig jaar, hoewel nog onder het niveau van voor Corona met -10% maar wel boven tijdens Corona met +10%. Vervoer (transit/stations) gaat hierin mee, waar de hoge indexen over de 1e 2 kwartalen niet meer gehaald worden, maar het aantal bezoeken gestaag oploopt. Parcs/campings blijven structureel onder vorig jaar.

 

Index - mln. bezoeken per week vs. vorig jaar (2022 vgl. 2021)

 

Onderstaand week 1 t/m 40 vergeleken ten opzichte van 2019. Hierin is te zien dat er sprake is van een licht herstel, maar op niveau’s die voor retail/leisure, parcs/campings, transit/stations en workplace beduidend onder 2019 blijven liggen.

 

Werk loopt in P9 en P10 duidelijk op t.k.v. thuis

Onderstaande grafiek geeft het gemiddeld aantal bezoeken per week over 4-weeks perioden. De stijging in werk ten koste van thuis is beter zichtbaar. In P11 t/m P13 zal duidelijker worden hoe de onzekere omstandigheden het bezoek buitenshuis zullen gaan beïnvloeden.

 

Inflatie en onzekerheid zorgen voor pas op de plaats in consumentenbezoeken

De ontwikkeling van energieprijzen en de prijzen in de supermarkt lijken te leiden tot minder bezoeken buiten de deur. Met meer opwaartse druk op de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven blijft er minder te besteden over elders. Is dit ook de oorzaak om weer vaker naar het werk te gaan?

Opmerking: Home is niet op basis van het aantal bezoeken maar op de verblijfstijd thuis.

 

Verdiepingen:

  • Aantal horeca locaties
  • Werkbezoeken

 

Aanbod horecazaken blijft groeien: 2500 locaties erbij in afgelopen 2,5 jaar.
Op korte termijn blijft het aantal horecazaken groeien (t/m juli 2022) volgens Datlinq.

https://datlinq.com/aanbod-horecazaken-blijft-groeien-2500-locaties-erbij-in-afgelopen-25-jaar/


Vooral Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland springen eruit wat betreft een groei in locaties.

Stilte voor de storm?
Wel als we de nieuwste overall cijfers van de KvK als maatstaf gebruiken.

https://www.kvk.nl/download/457%20KVK%20Trendrapport%20september%202022%20WR_tcm109-509386.pdf


Over heel Nederland is er dan sprake van een sterke stijging van het aantal faillissementen, hoewel minder in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

 

Minder thuis lunchen, vaker op het werk
Vanuit het supermarktonderzoek van Deloitte blijkt dat we in 2022 minder vaak thuis lunchen.

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/consumer/articles/consumentenonderzoek.html


Dit sluit aan bij meer bezoeken aan de werkplek.
En daarmee verliest juist de supermarkt een deel van zijn mond-/maagaandeel.

Nederlanders werken 2x zoveel uren per week vanuit huis
Ook de bevindingen van het KIM (kennis instituut voor mobliteit) sluiten hierbij aan.

https://www.kimnet.nl/actueel/nieuws/2022/07/26/nederlanders-verwachten-tweemaal-zoveel-thuis-te-blijven-werken-als-voor-de-pandemie


Volgens het KIM: "Na afschaffing van de coronamaatregelen, werken Nederlanders momenteel nog ruim tweemaal zoveel thuis als vóór de pandemie, gemiddeld 6,5 uur per week. Op lange termijn verwachten zij iets vaker naar kantoor te gaan, maar nog altijd tweemaal zoveel thuis te blijven werken als vóór de pandemie, gemiddeld 6 uur per week."

In het verplaatsen naar het werk wint de auto aan populariteit en door de mogelijkheden om thuis te werken zijn mensen geneigd om verder van hun werk te gaan wonen.

https://www.kimnet.nl/publicaties/publicaties/2022/07/26/heeft-covid-geleid-tot-structureel-ander-reisgedrag