Afbeelding 3e kwartaal 2021 slechts kleine pleister voor Horeca over heel 2021

3e kwartaal 2021 slechts kleine pleister voor Horeca over heel 2021

Naar aanleiding van de horecacijfers t/m het 3e kwartaal 2021 van het CBS de plussen en minnen berekend wat het voor het hele jaar 2021 zou kunnen betekenen.

 

Drie scenario’s:

  • Negatief: het 4e kwartaal 2021 (beperkte lockdown) is gelijk aan het 4e kwartaal 2020 (in lockdown)
  • Midden: het 4e kwartaal 2021 ontwikkelt zich gelijk aan de 1e 3 kwartalen van 2021
  • Positief: het 4e kwartaal ontwikkelt zich vergelijkbaar met het 3e kwartaal 2021

Uitkomsten = groei-index ten opzichte van totaal 2021

Dus zeker nog geen vetpot want slechts een lichte stijging ten opzichte van 2020. En ten opzichte van 2019 is er dus nog sprake van een substantiële daling, namelijk naar verwachting cf. het middenscenario:

  • Horeca                                             index 70              (66 in 2020)
  • Logiesverstrekking                         index 63              (59 in 2020)
  • Restaurants                                     index 69              (65 in 2020)
  • Fastfoodrestaurants                      index 99              (86 in 2020)
  • Cafés                                                 index 54              (58 in 2020)
  • Kantines en catering                      index 69              (65 in 2020)

De index 70 voor horeca totaal ligt dicht bij de jaarvoorspelling van het FSIN op 75, maar dus nog wel wat voorzichtiger. Ook het positieve scenario komt niet verder dan index 71. De fastfoodrestaurants vallen op dat zij wel alweer op het niveau van 2019 zitten door de zeer sterke groei van thuisbezorging wat voornamelijk in deze sector valt.

Het 3e kwartaal mag herstel aangeven en wat betreft omzet 2020 evenaren, het was maar een korte opleving in een verder grotendeels vergelijkbaar jaar met 2020. Het wordt spannend wat 2022 gaat brengen gegeven het feit dat we met Corona moeten leren leven.

 

Aanpak:

De indexcijfers van het CBS zijn hiervoor het uitgangspunt (indexcijfers omzet Volume 2015 = 100): https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83862NED

Deze omzetindexen zijn in verhouding gezet door de kwartalen een gewicht in omzetbelang mee te geven op basis van ervaringscijfers en dit weer te valideren met de jaarindexen cf. CBS. Dit geeft slechts minimale verschillen wat aangeeft dat de berekening de realiteit dicht benadert.

 

Afzender:

Van uw rekenaar in Foodservice, Rien de Koning.

Contact More2Market:

Rien de Koning

Mobiel:        +31 (0)6 295 63 296
Email:          rien@more2market.nl
Website:      www.more2market.nl
Twitter:        @RiendeKoning   https://twitter.com/RiendeKoning
LinkedIn:     http://nl.linkedin.com/in/riendekoning