22 september 2022

Bezoeken Out-of-Home komen na de zomer 2022 onder druk

Absoluut aantal bezoeken op basis van Basis Google Mobility index

Op basis van Google Mobility zijn de bezoeken per week naar type in kaart. Google mobility geeft namelijk de index ten opzichte van januari 2020 (de laatste “normale” maand) van elke dag van de week nadien. Deze Google Mobility index is gecorrigeerd aan de hand van het maandgemiddelde in januari 2018 en 2019, waarbij het berekende absoluut aantal gecorrigeerde bezoeken in januari 2020 als uitgangspunt is genomen en hierop de Google Mobility index is toegepast. Zo kunnen het aantal absolute bezoeken naar type per week worden weergegeven.

2022 nog lang niet op niveau van 2019

Ten opzichte van 2019 levert dit in indexen het volgende beeld op. Net zoals in de bovenstaande rode lijn is ook in indexen de gestage groei van grocery/pharmacy te zien. 2022 is nog zeker niet op het niveau van 2019, met oplevingen in retail/leisure en transit/stations.

In P8 en P9 blijven bezoeken in 2022 onder het niveau van 2021

Van P8 en P9 liggen het aantal bezoeken onder het niveau van vorig jaar, terwijl P1 t/m P7 duidelijk boven vorig jaar liggen. Het gaat hierbij om 4-weeks perioden. Tot en met de zomer was er duidelijk sprake van herstel van o.a. horeca, maar ook van detailhandel.

Indexen 2022 ten opzichte van 2021 in mln. bezoeken per week:

Uit de indexen uit de bovenstaande tabel is de ontwikkeling duidelijk af te lezen.

In P9 liggen de indexen voor retail/leisure en parcs/campings duidelijk onder de 100. Voor de laatste is dit in afwijking van de andere kanalen al gedurende het hele jaar. Voor retail/leisure, waaronder detailhandel en horeca valt, is de daling het na een onstuimig begin van de 1e helft van het jaar des te opvallender.

Ook transit/stations en workplace lopen terug, d.w.z. de index nadert steeds dichter de 100, oftewel hetzelfde niveau als vorig jaar.

In de onderstaande grafiek zijn de seizoenschommelingen duidelijker te zien. Met grocery/pharmacy als meest stabiele lijn. Thuis lijkt te dalen, echter af te lezen op de 2e as, en niet in aantal bezoeken maar in verblijfstijd, En feitelijk ligt de index hiervan iets hoger in de laatste perioden van dit jaar dan in het begin van het jaar.

 Inflatie en onzekerheid zorgen voor pas op de plaats in consumentenbezoeken

De ontwikkeling van energieprijzen en de prijzen in de supermarkt lijken te leiden tot minder bezoeken buiten de deur. Met meer opwaartse druk op de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven blijft er minder te besteden over elders.

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.