13 oktober 2022

Bezoeken Out-of-Home laten groei werk zien vanaf september 2022

Absoluut aantal bezoeken op basis van Basis Google Mobility index

Op basis van Google Mobility zijn de bezoeken per week naar type in kaart. Google mobility geeft namelijk de index ten opzichte van januari 2020 (de laatste “normale” maand) van elke dag van de week nadien. Deze Google Mobility index is gecorrigeerd aan de hand van het maandgemiddelde in januari 2018 en 2019, waarbij het berekende absoluut aantal gecorrigeerde bezoeken in januari 2020 als uitgangspunt is genomen en hierop de Google Mobility index is toegepast. Zo kunnen het aantal absolute bezoeken naar type per week worden weergegeven.

Werk bezoeken hoger dan in 2021

Na de zomer ligt het aantal bezoeken aan retail/leisure (winkelen/vrije tijd) onder het niveau van 2021. Waarbij het jaar weliswaar goed uit de startblokken kwam, maar nu is voorzichtig te zien dat de vinger op de knip gaat. Supermarkten/apotheek blijven onverkort op hetzelfde hogere niveau liggen. Het bezoek aan het werk ligt duidelijk hoger dan vorig jaar, hoewel nog onder het niveau van voor Corona met -10% maar wel boven tijdens Corona met +10%. Vervoer (transit/stations) gaat hierin mee, waar de hoge indexen over de 1e 2 kwartalen niet meer gehaald worden, maar het aantal bezoeken gestaag oploopt. Parcs/campings blijven structureel onder vorig jaar.

Onderstaand week 1 t/m 40 vergeleken ten opzichte van 2019. Hierin is te zien dat er sprake is van een licht herstel, maar op niveau’s die voor retail/leisure, parcs/campings, transit/stations en workplace beduidend onder 2019 blijven liggen.

Werk loopt in P9 en P10 duidelijk op t.k.v. thuis

Onderstaande grafiek geeft het gemiddeld aantal bezoeken per week over 4-weeks perioden. De stijging in werk ten koste van thuis is beter zichtbaar. In P11 t/m P13 zal duidelijker worden hoe de onzekere omstandigheden het bezoek buitenshuis zullen gaan beïnvloeden.

Inflatie en onzekerheid zorgen voor pas op de plaats in consumentenbezoeken

De ontwikkeling van energieprijzen en de prijzen in de supermarkt lijken te leiden tot minder bezoeken buiten de deur. Met meer opwaartse druk op de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven blijft er minder te besteden over elders. Is dit ook de oorzaak om weer vaker naar het werk te gaan?

Opmerking: Home is niet op basis van het aantal bezoeken maar op de verblijfstijd thuis.

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.