01 januari 2020

65-plussers dé interessante groeimarkt voor Out-of-Home

Dit is lijn met wat Peter Hein van Mulligen van het CBS aangaf tijdens het FSIN-congres op de Horecava van dinsdag 14 januari. Waar hij Japan als voorland geeft voor de vergrijzende Europese bevolking. In plaats van een veelal gebezigde focus op Generaton Z en Millennials. En dit in samenhang met enorme groei in 65-plussers die de komende 10 jaar wordt verwacht van +25%. Terwijl de groep 10 tot 30 jaar stabiel blijft in aantal van 2020 t/m 2030.

In onderstaande tabel is de verdeling te zien in personen, in bezoeken per week, in bezoeken met besteding per week en in omzet per jaar voor totaal Out-of-Home.

No alt text provided for this image

Het aandeel in de populatie per leeftijdsgroep wijkt niet enorm af van het aandeel in de omzet. Ouder dan 65 jaar (13% vs. 15%) ligt iets lager en jonger dan 50 jaar ligt iets hoger (60% vs. 56%).

De 13,5 mrd. Euro die per jaar gemeten wordt is lager dan de 21 mrd. die het FSIN rapporteert, omdat een aantal zaken niet worden meegenomen:

  • Toerisme met ruim 3 mrd. Euro
  • Thuisbezorging met een 1,5 mrd Euro
  • Tabak met ruim 1 mrd. Euro
  • Gratis producten op het werk ter waarde van een kleine 1 mrd. Euro
  • Jonger dan 18 jaar en ouder dan 75 jaar met een kleine 1 mrd. Euro

In totaal is dit een 7,5 mrd. Euro verschil.

Als we kijken naar de ontwikkeling per jaar dan is de groei juist te zien in de groep ouder dan 50 jaar. Deze groep groeit van 38% naar 40% belang in de omzet per jaar van MAT Q3 2018 naar MAT Q3 2019. En deze ontwikkeling zit niet in aantal personen, maar vooral in aantal bezoeken die groeien, evenals de gemiddelde omzet per bezoek.

Het aantal bezoeken dat jongeren afleggen per jaar is slechts 5 tot 10 bezoeken hoger (3% tot 5%) dan de groep 30 t/m 64 jaar en wel een 20% hoger dan de groep 65 jaar en ouder. Echter dit wordt voor een groot deel weer gecompenseerd door de hogere gemiddelde bestedingen van de groep 65 jaar en ouder, door een ander uitgaansprofiel in kanalen. Want het cateringkanaal werk (met lage gemiddelde bestedingen per bezoek) is niet meer aanwezig en wordt pas vaak boven de 85 jaar ingewisseld voor het cateringkanaal instellingen.

En dit in combinatie met de al eerdergenoemde +25% in de komende 10 jaar voor de groep 65-plussers ligt hier een enorm interessante groeimarkt voor foodservice, waarbij de uitdaging wel is dat deze groei juist heel sterk is in de groep 80 tot 90 jaar en in de groep 70 tot 80 jaar. De groep met nog een relatief goed en zeker pensioen en veel vermogen opgebouwd in het eigen huis i.t.t. de groep jongeren, met relatief veel flexwerk, onzeker pensioen en een late entree op de woningmarkt.

Ook wanneer we het thuisbezorgen meenemen van om en nabij de 1,5 mrd. dan verandert dit beeld hoegenaamd weinig. Als we het aantal thuisbezorgmaaltijden als maatstaf nemen voor de doorvertaling van de omzet dan zien we de omzetverdeling in de onderstaande tabel.

No alt text provided for this image

En dan geldt dat naast de groep tot 30 jaar ook de groep 30 tot 49 jaar relatief veel thuis laat bezorgen. En dus niet alleen onder de 30 jaar die veelal in het stadscentrum woont met volop aanbod aan horeca om hen heen.

Dit alles blijkt uit de OutofHome Shopper monitor. Het grootste OutofHome onderzoek in Nederland.

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar Rien de Koning.