Afbeelding Verzorgingsgebied FEBO

Verzorgingsgebied FEBO

Vraagstelling

Wat is de omzetpotentie van bestaande en van nieuwe vestigingen? Afhankelijk van het type vestiging,nl. alleen counter, met thuisbezorging en/of met drive?

 

Achtergrond

Met de ambitie om te groeien in vestigingen en ook het concept drive in aansluiting op de fastfoodformules succesvol in te kunnen zetten is er gekozen voor 1 gevalideerde methode die de omzetpotentie kan bepalen. Zodat niet elke franchisenemer zelf op zoek hoeft naar een methodiek met telkens weer andere uitkomsten.

 

Aanpak

De methode is door More2Market ontwikkeld in samenwerking met Infotopics en bestaat uit een 4-tal bronnen:

  1. 4-cijferige postcodegebieden Nederland,
  2. Inwoners naar m.n. leeftijd en geslacht,
  3. Bestedingsgedrag naar type kanaal (fastservice en thuisbezorging) naar leeftijd, geslacht en regio, en
  4. Het aantal concurrenten die klanten trekken uit het verzorgingsgebied

Het model bepaalt zelf het verzorgingsgebied naar 4-cijferige postcodes op basis van verstedelijking en daadwerkelijk bezoekgedrag. Alle afstanden van concurrenten ten opzichte van elke postcode worden berekend.

Daarnaast kan het model slimmer gemaakt worden door het toevoegen van:

  • Reistijden i.p.v. afstanden
  • Met 5-cijferige postcodes te rekenen in plaats van 4-cijferige
  • Sterkte van de concurrentie mee te nemen door trekkracht van ketens of online activiteit van de locatie
  • Geografische barrieres mee te nemen als snel-, spoor- en water wegen

 

Resultaat

Het voordeel van het model is dat indien alle vestigingen in een bepaald kanaal in beeld zij, bv. alle benzinestations, alle cafetaria’s, alle lunchrooms etc. dat het model dan binnen dat kanaal voor alle vestigingen in 1x alles kan doorrekenen. Zodat aantrekkelijke vestigingspunten en white spots direct met rankings in beeld komen.

Vervolgens wordt er per vestiging, waar gewenst, ingezoomd om met een specifieke rapportage te komen. Zodat de lokale situatie beter kan worden meegenomen.

Hieronder een overzicht uit het model van alle FEBO vestigingen uitgezet naar 4-cijferige postcodes.

 

Voorbeeld DelibyShell

Als we dan een fictief voorbeeld met fictieve getallen nemen, bv. Deli by Shell in Oisterwijk.

T/m 2019 waren er 5 pilotvestigingen van Deli by Shell

Vervolgens kan er afhankelijk van verstedelijking een straal om DelibyShell Oisterwijk worden getrokken. In dit geval is dat 2,7 km. Alle postcodes in dit gebied worden meegenomen en van deze postcodes wordt de omzet berekend van specifieke foodservice activiteiten, zoals hier fastfood, cafetaria, buitenlands restaurants, tankshops, en dit onderverdeeld naar ter plekke/on-the-go, afhalen en thuis bezorgen.

Vervolgens kunnen ook alle concurrenten naar type activiteit in beeld worden gebracht, voorzover ze klanten uit het verzorgingsgebied trekken.

Doordat de bestedingen naar doelgroep per 4-cijferige postcode berekend worden kan dit ook per postcode in beeld worden gebracht. En door deze omzet per postcode te verdelen per type omzet naar type vestiging afhankelijk van afstand tot de postcode komt daaruit een omzetpotentie per vestiging door de uitkomsten voor deze vestiging over alle postcodes bij elkaar op te tellen.

En zo kan ook de omzet voor de groep van vestigingen worden bepaald.

N.B. de omzetpotententie zoals weergegeven is fictief en nog niet verdeeld naar het aantal concurrenten in het gebied.

Voorbeeldrapporten

Met goedkeuring van de desbetreffende ondernemers zijn vereenvoudigde conceptrapporten opgesteld voor een cafetaria en voor een benzinestation.

Voorbeeldrapport cafetaria: https://www.more2market.nl/download/vestigingsplaatsonderzoek-cafetaria

Voorbeeldrapport petrol: https://www.more2market.nl/download/vestigingsplaatsonderzoek-20

 

Contact More2Market:

Rien de Koning

Mobiel:        +31 (0)6 295 63 296
Email:          rien@more2market.nl
Website:      www.more2market.nl
Twitter:        @RiendeKoning   https://twitter.com/RiendeKoning
LinkedIn:     http://nl.linkedin.com/in/riendekoning