Afbeelding M2M marktonderzoek in Out-of-Home

M2M marktonderzoek in Out-of-Home

  • Gasten (eindgebruikers/consumenten/klanten), en

  • Ondernemers (eindverbruikers, vestigingen)

 

Vanuit de kennis van Out-of-Home, van alle kanalen, van alle ketenspelers en de specifieke kenmerken van producten wordt de optimale marktonderzoekinsteek gekozen om de vraagstelling te kunnen beantwoorden. Ruim 25 jaar ervaring in food en Out-of-Home helpen om de uitkomsten te kunnen begrijpen, te kunnen interpreteren en te kunnen doorvertalen.

More2Market is lid van het MOA (de Nederlandse Marktonderzoek Associatie): zie https://dutchresearchers.com/.

 

 

 

 

Onderzoekmethoden:

  1. Expert interviews

  2. Diepte interviews

  3. Ronde tafelgesprekken

  4. Online surveys

  5. Face to face of telefonische surveys

  6. Observaties - shoprouting

  7. Product evaluaties

  8. Customer safaris - training c.q. onderzoek

 

 

Proces:

Alles volgens de MOA-leveringsvoorwaarden (mei 2010): 

https://www.moaweb.nl/over-de-moa/over-de-moa/algemene-voorwaarden-pdf.html

 

Out-of-Home shopper monitor

Één belangrijke basis is het Out-of-Home Shopper onderzoek dat door Foodclicks en More2Market samen met 2gather in Nederland sinds februari 2017 is gestart. En dat 2gather en M2M sinds het 1e kwartaal 2016 voor Foodservice Alliance in België hebben opgezet: http://foodservicealliance.be/ - marktcijfers.

Dit geeft namelijk direct aan waar mogelijkheden liggen en hoe de hoofdstromen in Out-of-Home lopen, vanuit de consument/shopper bekeken.

Zie: http://www.more2market.nl/download/outofhome-shopper-monitor

 

Vestigingsplaatsonderzoek VPO 2.0

Vanuit het koopgedrag uit de Out-of-home Shopper monitor, het aantal vestigingen in een bepaald kanaal en inwoners per PC4 is samen met Infotopics een big data oplossing gecreerd.

Deze oplossing berekent de omzetpotentie om een bepaald type vestiging (bv. benzinestation of cafetaria), op basis van het koopgedrag per PC4. Door deze potentie te delen door het aantal relevante concurrenten in dit gebied is de uitkomst de te behalen omzet van de vestiging,

Dus het onderscheid tussen andere vestigingsplaatsonderzoekmethoden is dat deze methode feitelijk de omzet berekent, en uniek is in de kennis van koopgedrag.In tegenstelling tot de normaal gesproken toegepaste branche kengetallen vooral de gemiddelde omzet van een vestiging.

De metjode is nu bij ruim 100 verschillende vestigingen uitgevoerd met name voor benzinestations (Lekkerland) en voor cafetaria's (FEBO).

Zie: https://www.more2market.nl/download/vestigingsplaatsonderzoek-20

 

 

Contact More2Market:

Rien de Koning

Mobiel:        +31 (0)6 295 63 296
Email:          rien@more2market.nl
Website:      www.more2market.nl
Twitter:        @RiendeKoning   https://twitter.com/RiendeKoning
LinkedIn:     http://nl.linkedin.com/in/riendekoning