Afbeelding Horeca gaat naar 10% groei t.o.v. 2019

Horeca gaat naar 10% groei t.o.v. 2019

Ontwikkeling Horeca 2022

Op basis van het relatief 1e gunstige kwartaal zoals gerapporteerd door het CBS (zie: https://bit.ly/36JOrcf) kan een voorzichtige berekening worden gemaakt met als basis de omzet zoals weergegeven door het FSIN in 2019. In februari 2022 is deze berekening t/m het 4e kwartaal 2021 gemaakt en deze berekening is nu opnieuw gemaakt met de groeicijfers over het 1e kwartaal 2022 van het CBS op basis van de bijgestelde cijfers door het FSIN over 2021 (de omzet foodservice werd bijgesteld van 14,7 mrd. naar 13,3 mrd. en voor horeca werd 7,8 mrd. verandert in 6,9 mrd.).

Per 25 januari mocht de horeca van 5.00u. tot 22.00u. open en vanaf 18 februari tot 1 uur ’s nachts met een bijzondere situatie voor de locaties met 500 of meer bezoekers en vanaf 15 maart werd alles vrijgegeven. Hiermee is voor de index van het CBS rekening gehouden zodat 2022 met voorgaande jaren te vergelijken is.

De uitkomst geeft +9,8% voor totaal horeca ten opzichte van 2019 en +45% ten opzichte van 2021. In deze berekeningen wordt de definitie horeca van het CBS gehanteerd, dus incl. fastservice en leisure (en dus ook de hele omzet thuisbezorging).

Hieronder is de omzet van horeca in mrd. Euro’s weergegeven, met de groei ten opzichte van het voorgaande jaar.

 

Scenario’s Horeca 2022

Hieronder is deze vergelijking gemaakt per sector naar scenario’s.

Het midden scenario komt uit op een plus van 9,8% op basis van de cijfers van het CBS t/m het 1e kwartaal 2022. Vooral de drankensector blijft structureel dalend, het herstel van logies is in 2022 nog beperkt, restaurants zetten een stap vooruit en fastservice groeit sterk door (vooral dankzij thuisbezorging).

Let wel onder voorbehoud van de effecten van inflatie, personeelsschaarste en de ontwikkeling van de economie/de oorlog in de Oekraïne.

 

Groei vooral gedreven door thuisbezorging

Doordat thuisbezorging van 2 mrd. (2019) naar 3,5 mrd. (2022) met 1,5 mrd. gaat groeien vertekent dit de feitelijke ontwikkeling van horeca, en wordt de ontwikkeling van restaurants en van fastservice positief beïnvloed.

Namelijk zonder thuisbezorging ligt de omzet van horeca nog steeds net iets lager in 2022 ten opzichte van 2019.

 

Voor restaurants specifiek                                                       Voor fastservice specifiek

Zowel restaurants als fastservice komen excl. thuisbezorging op hetzelfde niveau als 2019. Oftewel de groei is in beide sectoren geheel aan thuisbezorging te danken. En dat wil zeggen dat ook m.n. juist de thuisbezorgd spelers groeien, zoals een Domino's, New York Pizza, Spare Rib Express en een Beren bijvoorbeeld. Naast de grote fastfoodrestaurants, die steeds meer op online inspelen,en de dark kitchens

 

Buitenlandse overnachtingen nog meer dan 30% lager dan in 2019

Logies ontwikkeling blijft bescheiden omdat het aantal overnachtingen van buitenlanders (in 2019 55% van het totaal) in maart 2022 nog achterblijft met ruim -30% terwijl de Nederlanders in deze maand op een plus van 7% zitten (binnen Nederland).

 

Zie onderstaand de ontwikkeling x 1.000 overnachtingen per maand (bron: CBS). Hierin zijn de Coronapieken van Nederlanders duidelijk te zien in de zomers van 2020 en 2021. En tot 2019 het oplopend belang van buitenlanders. Dit valt onderuit tijdens Corona en deze grijze lijn van buitenlanders is nog niet op het niveau van de voorgaande jaren.

Als deze lijn zich over 2022 doorzet dan betekent dat Amsterdam nog relatief rustig blijft terwijl juist de kust, en Oost- en Zuid-Nederland het druk krijgen. Meer de campings en bungalowparken dan de hotels.

Hieronder is dit in kaartjes in beeld gebracht. Boven 2019 en onder het gemiddelde per jaar over 2020 en 2021. Alles van buiten Nederland gaat vooral naar Noord-Holland (en dan m.n. Amsterdam). Dit is over de verschillende jaren vergelijkbaar.

Eveneens is te zien dat vooral het aantal overnachtingen vanuit de rest van de wereld met een factor 6 is gedaald. Vanuit de rest van Europa met een factor 3 en van Nederlanders met een factor 1,5.

 

Samenvattend

De horeca groei wordt ten opzichte van 2019 uitsluitend gedreven door thuisbezorging, waarvan restaurants en fastservice profiteren. De drankensector blijft structureel dalend en logies herstelt gedeeltelijk maar het wachten is nog op de overnachtingen vanuit het buitenland.

 

Voor cijfers of meer achtergrond neem contact op met rien@more2market.nl, 06-29563296.

Om het artikel te downloaden ga naar https://www.more2market.nl/download/horeca-gaat-naar-10-groei-tov-2019.