Afbeelding Cafetaria’s blijven sterk achter in omzetontwikkeling bij de fastservicesector

Cafetaria’s blijven sterk achter in omzetontwikkeling bij de fastservicesector

Dit volgens 2 publicaties op basis van het CBS, waarbij aan ProFri leden, hier als representatief genomen voor cafetaria's, een groei van 3% wordt toegekend en waarbij de groei van de totale fastservicesector op ruim 10% wordt geraamd.

2,9% omzetgroei ProFri leden

Over het 1e kwartaal 2017 is de omzetgroei bij ProFri leden “slechts” 2,9% (zie Snackkoerier 9/6/2017: http://bit.ly/2reTZlr). In vergelijking tot de fastservice excl. ProFri lopen de ProFri leden hiermee bijna 8% achter op de rest van de sector.

Dit blijkt namelijk mede uit de 1,2 mrd Euro die ProFri zelf nu als primeur in de media naar buiten heeft gebracht als omzet van de totale cafetariasector (zie Snackkoerier 28/3/2017: http://bit.ly/2sych4W). Of vanuit de 500 aangesloten leden van ProFri met een gemiddelde omzet van ruwweg 295.000 per jaar met een 150 mln. Euro op jaarbasis.

Overigens alle cijfers met als bronvermelding CBS.

10,2% omzetgroei Fastservice

Want het CBS heeft zelf net ook de kwartaalmonitor horeca over het 1e kwartaal 2017 uitgebracht (https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/22/kwartaalmonitor-horeca-eerste-kwartaal-2017).

In deze update wordt een omzetgroei vermeld van 10,2% in het 1e kwartaal 2017 vergeleken met 1 jaar terug.

Omzetgroei cafetaria’s 8% tot 10% onder (overig) fastservice

Dan is de rekensom snel te maken, even afhankelijk van de daadwerkelijke omzet (2016 en 2017 in mln. Euro) die we volgen.

De cafetaria-omzet is het totaal wat ProFri met behulp van de CBS cijfers zelf heeft berekend.

De groei is alleen bekend voor ProFri resp. voor de fastservicesector in totaal. Deze groeicijfers zijn losgelaten op de jaarcijfers (omzet ProFri, omzet overig cafetaria ProFri en overig fastservice FSIN) met bovenstaand resultaat.

Men kan er natuurlijk ook vanuit gaan dat het realistischer is om de totale cafetariasector op 2,9% groei te zetten. Dat schroeft de groei van overig fastservice op tot zelfs bijna 15%, 12% hoger dan ProFri resp. de cafetariasector.

Zie onderstaande berekening (omzet 2016 en 2017 in mln. Euro)

Vanzelfsprekend kun je opmerkingen plaatsen bij de omzetten van (overig) fastservice (net als ProFri deze heeft ten aanzien van de cafetariasector) en bij het gebruik van de jaaromzetten i.p.v. kwartaalomzetten. Echter het aanpassen van deze cijfers geeft grotendeels dezelfde uitkomst. Namelijk dat de door het CBS voor ProFri berekende groei ruwweg 10% lager uitkomt dan door het CBS berekend voor de fastservicesector.

Dit waar het CBS aangeeft dat het aantal bedrijven eerder gedaald is dan gestegen. Net als voor de overige sectoren trouwens, die allen een substantiële groei realiseren: restaurants +8,2%, logies +7,9% en café’s/koffiebars met +4,3%.

Nieuwe ProFri cijfers cafetaria goed onderbouwd

Op zich is de aangezwengelde discussie door ProFri wel terecht.

Zie onderstaande omzetstaat (schatting 2016) per cafetariaformule uit diverse bronnen (FSIN Top-500, Spronsen en Top-100 Horeca).

Deze ruime 260 mln. Euro omzet geeft een krappe 300.000 Euro omzet per vestiging. Met de 500 leden van ProFri met een overlap met de formules kunnen we stellen dat een kleine 350 mln. Euro omzet wordt gerealiseerd met een 1150 formule/ProFri cafetaria’s.

Dan blijft er voor de resterende ruim 4.000 overige zelfstandige cafetaria’s een 200.000 Euro over per cafetaria per jaar cf. de cijfers van ProFri, of conform de huidige branchecijfers zo’n 110.000 Euro per cafetaria per jaar. En nu is het inderdaad zo dat er een tweedeling ontstaat van bedrijven in grote(re) clusters die sterk blijven groeien vs. zelfstandige cafetaria’s die jaar op jaar moeten inleveren. Maar de levensvatbaarheid van een cafetaria met € 110.000,= is gering, zodat een drempelwaarde van € 200.000,= geen verkeerd uitgangspunt is.

Helder omzetkompas ontbreekt

Al met al geeft deze berichtgeving van de ProFri met berekeningen op grond van een CBS exercitie en de kwartaalmonitor Horeca van het CBS zelf nog meer ruimte voor ruis in een foodservicemarkt die wat betreft cijfers al niet uitblinkt in transparantie. En dat is sowieso niet goed voor de cafetaria-ondernemers, niet goed voor de cafetariabranche in de breedte en niet goed voor alle betrokken spelers in de foodserviceketen.

Eigenlijk is binnen de fastservicesector alleen de omzet van de snackkbar- en fastfoodketens op dit moment vrij goed te volgen via de Top-100 Horeca of de Top-500 van het FSIN. Het grote aantal zelfstandigen binnen de cafetaria’s, de ijssalons, de lunchrooms en de shoarma-/grillrooms met dito doorstroming in eigendom en naamgeving maakt een stabiel marktinzicht uitdagend. En goede samenwerking tussen ketens en groothandels zou echter veel duidelijk moeten kunnen maken.

De afwijking in KHN branche-indeling en CBS SBI-code maakt het daarnaast inhoudelijk moeilijk exact cijfers over elkaar heen te leggen. Ook omdat sommige horecabedrijven niet onder hun eigenlijke horeca SBI-code staan ingeschreven. Of omdat het slechts één van de activiteiten is binnen een grotere onderneming, waarbij de hoofdactiviteit de indeling in SBI-code bepaalt. Zie voor verdere uitleg: https://www.khn.nl/stream/20160918rappcbskhn-jaarrapportage-2015.pdf.

De hier gehanteerde definitie fastservice = cafetaria’s, snackbars, kiosken, grillrooms, shoarmazaken, fastfood(keten)restaurants, ijssalons, broodjeszaken en lunchrooms. Dit cluster correspondeert met de SBI 561.

Over bovenstaand artikel is ruggespraak geweest met de ProFri.

Voor verdere vragen, opmerkingen en aanvullingen graag reacties naar:

Contact More2Market:

Rien de Koning

Mobiel:        +31 (0)6 295 63 296
Email:          rien@more2market.nl
Website:      www.more2market.nl
Twitter:        @RiendeKoning   https://twitter.com/RiendeKoning
LinkedIn:     http://nl.linkedin.com/in/riendekoning