Afbeelding Aardverschuiving in bestedingen eten en drinken tijdens Corona

Aardverschuiving in bestedingen eten en drinken tijdens Corona

Aardverschuiving in bestedingen eten en drinken tijdens Corona

Totale bestedingen aan eten en drinken dalen slechts licht met een -3% in de periode van de lockdown (de laatste 2 weken van maart). Maar de verhouding tussen supermarkt/speciaalzaak aan de ene kant en buitenshuis aan de andere kant zijn volledig veranderd.

De supermarkt/speciaalzaak is in bestedingen met een 20% gegroeid, waar buitenhuis met een 50% is gedaald. Dus waar het aandeel in de bestedingen van de supermarkt op ruim 65% lag, ligt dat nu op bijna 85%, en omgekeerd natuurlijk voor buitenshuis van bijna 35% naar ruim 15% marktaandeel.

 

-60% in bezoeken aan eetgelegenheden, met afhaal en thuisbezorging op resp. +25% en +75%

Waarom slechts -65%. Omdat het aantal afhaalmomenten dat op ruim 30% lag, van 2,6 mln. afhaalbezoeken is gestegen naar 3,2 mln. afhaalbezoeken (+ 25%). Anders was de daling bijna 70% geweest.

De tweede verzachtende factor onder deze extreme omstandigheden is de thuisbezorging. Van 2,7% van de maaltijden voor thuis in 2019 naar nu 4,8% van de maaltijden voor thuis die per dag worden thuisbezorgd. Dus van een 3 mln. maaltijden per week naar een 5 mln. maaltijden per week, met overigens veelal een ander prijskaartje voor thuis (gemiddeld 10 Euro per persoon) dan buitenshuis (gemiddeld 20 tot 25 Euro per persoon).

Daarom dat de pizzeria of cafetaria in een aantal gevallen nog redelijke cijfers draait puur op afhaal en thuisbezorging. Juist de ketens en partijen die al op online waren voorgesorteerd profiteren hiervan, waar en masse veel restaurants en andere horecagelegenheden deze reddingsboei vaak uit opportunisme zeer recent gegrepen hebben zonder echt op de ontwikkeling mee te kunnen gaan.

 

De supermarkt groeit vooral door 13% meer fysieke bezoeken

In normale weken (voorgaande jaren) komen er gemiddeld een 11 mln. bezoekers per week. In Corona tijden ligt dit op bijna 13 mln. bezoekers, die ook nog eens meer uitgeven per bezoek. Hoewel de echte hamsterwoede in de pre lockdown week lag, namelijk de 2e week van maart.

Online stijgt ook met 8% in gebruikers naar 11% boodschappen bestellers, maar dit zijn maar ruim 100.000 meer bestellers per week tegenover 1,5 mln. meer supermarktbezoeken. Hoewel ook voor online geldt dat het bestelbedrag echt omhooggeschoten is. Echter de beschikbaarheid van bestelmomenten en de limiet op bestelbedrag en aantal te bestellen producten heeft wel de rem op de groei van online boodschappen gezet.

 

Achtergrond van de informatie

Bovengenoemde berekeningen zijn gebaseerd op het aantal bezoeken c.q. het aantal bestelde maaltijden zoals gemeten in de OutofHome Shopper monitor. Sinds het uitbreken van Corona als pandemie is er ook een 2-wekelijkse crisismonitor opgezet.

De resultaten van deze monitor worden geverifieerd met externe bronnen en daadwerkelijke marktontwikkelingen. Door deze werkwijze kan de volgende beargumenteerde inschatting gemaakt worden van de effecten per segment per kanaal voor binnenshuis en buitenshuis bestedingen aan eten en drinken.

Consumentenbestedingen in Euro’s per week

De OutofHome Shopper monitor is het grootste OutofHome onderzoek van Nederland met 10.000 respondenten per jaar, wat loopt vanaf 2017. Daarom dat dit ook de enige monitor is die bezoek- en consumptiegedrag en bestedingen over de tijd kan vergelijken met deze uitzonderlijke Corona periode.

Per 2 weken wordt de informatie geüpdatet en per kwartaal vindt er een diepgaande rapportage plaats.

Het onderzoek is sinds 2020 in handen van Datlinq en onder gezamenlijk beheer van Datlinq en More2Market.

Voor meer informatie graag contact met Rien de Koning, rien@more2market.nl, 06-29563296.

De hele  monitor is te vinden op:

Contact More2Market:

Rien de Koning

Mobiel:        +31 (0)6 295 63 296
Email:          rien@more2market.nl
Website:      www.more2market.nl
Twitter:        @RiendeKoning   https://twitter.com/RiendeKoning
LinkedIn:     http://nl.linkedin.com/in/riendekoning